Garantera högklassig omsorg för finska pensionärer också i framtiden!

Föreningen SUOMIKOTI äger Suomikoti. Det är en ideell förening med syftet att erbjuda finskspråkig vård och omsorg för finska åldringar.
Medlemmarna beslutar om kommande verksamhet och ekonomi på ett årsmöte.
All överskott i budgeten går till utveckling av verksamheten. Styrelsen ansvarar för verksamheten och ekonomin inför årsmötet. Styrelsen får inget arvode för sitt arbete.

Kom med för att garantera högklassig omsorg för finska pensionärer också i framtiden!

Medlemsavgift:
150 kr
 per år för privata medlemmar
600 kr för organisationer

Plusgirokonto för medlemsavgifter och donationer: 411 22 60-7

Swish: 1231183664

Kom ihåg namn och adress!