Vi håller traditionerna levande

Suomikoti är ett finskspråkigt äldreboende. Vi har 53 fina lägenheter utrustade med köksvrår och stora badrum. Det finns 17 platser för personer med somatisk sjukdom och 36 platser för personer med demenssjukdom. Det finns även möjlighet att få lägenhet för ett sammanboende par.
I vår samlingssal har vi trevliga aktiviteter varje vecka. I huset finns självklart en bastu som även anhöriga kan använda. På gården har vi en trivsam trädgård med växthus.
Våra medarbetare är erfarna och språkkunniga. Läkaren som är specialiserad inom äldrevård (geriatri) talar finska och har mottagning en gång i veckan. Hos oss finns också fysioterapeut och arbetsterapeut.
På Suomikoti vill vi erbjuda sverigefinska åldringar en trygg och aktiverande boendeform med hög kvalitet. Här tar vi hänsyn till individens vårdbehov och erbjuder givande aktiviteter både individuellt och i grupp.
Vi håller de finska traditionerna levande.

Suomikotis värdegrund

Vi erbjuder sverigefinska åldringar ett trivsamt finskspråkigt äldreboende.
Trygghet, respekt för de boendes självbestämmande och egna vanor, medarbetarnas professionalitet samt bevarande av finska traditioner är de främsta grundvärderingarna i vår verksamhet.

Hur får jag en plats på Suomikoti?

Du behöver ett biståndsbeslut för att kunna få en plats eller kunna ställa dig i kö på Suomikoti. Det är biståndshandläggaren på kommunen/stadsdelen där du bor som bedömer ditt hjälpbehov och tar beslut om du har rätt till insats på särskilt boende. Även önskemål om vart du vill flytta lämnas till biståndshandläggaren.
Du är varmt välkommen att kontakta oss för att ställa frågor eller boka tid för en visning för att själv kunna se hur vardagen hos oss kan se ut.
Du kan också vända dig till Äldre direkt för att få mer information om socialtjänstens insatser för äldre; telefon 08-80 65 65.

Kontaktuppgifter

Suomikoti
Ramviksvägen 213
122 64 Enskede

Tel. 08-457 08 50
Fax. 08-31 32 90
Org.nr 802017-6601

Våra telefonnummer

Verksamhetschef Marjo Kantola: 073 982 74 28
Enhetschef (Taija): 076-721 93 36
Enhetschef: (Taina): 070-744 06 25
Bottenvåning: 08-457 08 53
Våning 1:08-457 08 56
Våning 2: 08-457 08 57
Sjuksköterskor: 070 732 82 43
Arbetsterapeut: 08-457 08 69
Fysioterapeut: 08-457 08 68

e-post

info@suomikoti.se
till personalen: förnamn.efternamn@suomikoti.se