Hilja Jensens minnesfond har fått sitt namn efter Hilja Jensen som har kallats för modern till Suomikoti. Fonden grundades efter Hiljas bortgång år 2007.
Fondens avkastning är avsedd för vidareutbildning av personalen på Suomikoti. Stipendier kan sökas av anställda som vill delta exempelvis i någon kurs. Beslut om stipendier fattas av styrelsen för Suomikoti och de delas ut i samband med föreningens årsmöte.
Vi tar gärna emot penninggåvor till Hilja Jensens minnesfond.

Donationer betalas in på Plusgiro 411 22 60-7

Kom ihåg att ange givarens namn.