Föreningen Suomikoti äger Suomikoti. Det är en ideell förening med syftet att erbjuda finskspråkig vård och omsorg för finska åldringar. Medlemmarna beslutar på ett årsmöte om kommande verksamhet och ekonomi.
All överskott i budgeten går till utveckling av verksamheten.
Styrelsen ansvarar för verksamheten och ekonomin inför årsmötet. Styrelsen får inget arvode för sitt arbete. Medlemsavgiften är 150 kr per år för enskilda medlemmar och 600 kr per år för juridiska personer.

Styrelse

Jarmo Kovanen, Ordf. 070-402 60 86
Mirja Räihä
Markku Sirviö
Jarmo Tamminen
Mika Tuominen
Susan Yadeta
Outi Frisk, suppleant
Merja Lahtinen, suppleant

Fackrepresentant: Petri Kaleva

Revisorer: Fredrik Sjölander (auktoriserad) Pekka Lindblom (lekmanna) Ari Setälä, suppleant


Bli medlem

Medlemsavgift:
150 kr
 per år för privata medlemmar
600 kr för organisationer

Plusgirokonto för medlemsavgifter och donationer: 411 22 60-7

Swish: 1231183664

Kom ihåg namn och adress!