15. juni 2022

Suomikoti är det första finsktalande vårdhemmet i Sverige som har certifierats av Stiftelsen Silviahemmet! Läs mera…

Stiftelsen Silviahemmet, grundat av drottning Silvia, är en utbildningsstiftelse som arbetar för att förbättra demensvården och höja de boendes livskvalitet. Stiftelsen Silviahemmet