Suomikotis historia

Föreningen Suomikoti bildades i januari 1989. Initiativtagare var bl.a. Hilja Jensen, som redan på 1960-talet förstod att ett finskt ålderdomshem skulle komma att behövas i Stockholm, när den tidens stora invandrargrupper skulle bli gamla. Hon arbetade själv på ett äldreboende, där det var förbjudet att tala finska.
Föreningen kontaktade Stockholms kommun och bad att behovet av ett finskt äldreboende skulle kartläggas. Undersökningen visade att behovet var stort, vilket gav föreningen råg i ryggen för fortsatt arbete. Med hjälp av landstingspolitiker hittades lämpliga lokaler på Sabbatsbergs sjukhusområde. I byggnaden var tidigare en patologisk institution och det krävdes omfattande ombyggnation för att den skulle passa till sitt nya ändamål.

Suomikoti påbörjade verksamheten 1995. Länsstyrelsen gav specialtillstånd för att verksamhet skulle få bedrivas i huset, då några bostäder saknade egen toalett och dusch. Det fanns sammanlagt 49 bostãder i lokalerna. När Sabbatsbergsområdet skulle bebyggas med nya bostäder, var Suomikoti tvungen att flytta 2006. Under några månader bedrevs verksamheten vid Bromma sjukhus och i november 2006 kunde Suomikoti flytta in i sina nuvarande lokaler.

Sabbatsbergs sjukhus
Invigning av boendet i Stureby 2007, Hilja Jensen och Alli Urberg