om oss

Värdegrund
Jobba med oss
Kontakt och annat

föreningen

Föreningen
ansvarar för arbetet
i Suomikoti.

historia

Suomikotis historia och mediebevakning

Om oss

Suomikoti är ett finskspråkigt äldreboende.
Vi har 53 fina lägenheter utrustade med köksvrår och stora badrum. 
Det finns 17 platser för personer med somatisk sjukdom
och 36 platser för personer med demenssjukdom.
Det finns även möjlighet att få lägenhet för ett sammanboende par.


I vår samlingssal har vi trevliga aktiviteter varje vecka.
I huset finns självklart en bastu som även anhöriga kan använda.
På gården har vi en trivsam trädgård med växthus.


Våra medarbetare är erfarna och språkkunniga.
Läkaren som är specialiserad inom äldrevård (geriatri) talar finska
och har mottagning en gång i veckan.
Hos oss finns också fysioterapeut och arbetsterapeut.


På Suomikoti vill vi erbjuda sverigefinska åldringar
en trygg och aktiverande boendeform med hög kvalitet.
Här tar vi hänsyn till individens vårdbehov
och erbjuder givande aktiviteter både individuellt och i grupp.

Vi håller de finska traditionerna levande.

Värdegrund

Vi erbjuder äldre sverigefinska personer ett trivsamt finskspråkigt vård- och omsorgsboende.
Trygghet, respekt för de boendes självbestämmande och egna vanor, medarbetarnas professionalitet samt bevarande av finska traditioner är de främsta grundvärderingarna i vår verksamhet. 

Lediga jobb

Rekrytering av rehab personal pågår.

Hur får jag plats?

Du behöver ett biståndsbeslut för att kunna få en plats eller kunna ställa dig i kö på Suomikoti. Det är biståndshandläggaren på kommunen/stadsdelen där du bor som bedömer ditt hjälpbehov och tar beslut om du har rätt till insats på särskilt boende. Även önskemål om vart du vill flytta lämnas till biståndshandläggaren.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för att ställa frågor eller boka tid för en visning för att själv kunna se hur vardagen hos oss kan se ut. Du kan också vända dig till Äldre direkt för att få mer information om socialtjänstens insatser för äldre; telefon 08-80 65 65.

Personal

Våra medarbetare är erfarna och språkkunniga.
Läkaren som är specialiserad inom äldrevård (geriatriker) talar finska och har mottagning en gång i veckan.
Hos oss finns också fysioterapeut och arbetsterapeut.

Taina Andréev, enhetschef
Marjo Kantola, verksamhetsledare
Taija Sayegh, enhetschef

Föreningen

Föreningen Suomikoti äger Suomikoti.
Det är en ideell förening med syftet att erbjuda finskspråkig vård och omsorg för äldre finska personer.
Medlemmarna beslutar på ett årsmöte om kommande  verksamhet och ekonomi.
Styrelsen ansvarar för verksamheten och ekonomin inför årsmötet.
Styrelsen får inget arvode för sitt arbete.
Medlemsavgiften är 150 kr per år för enskilda medlemmar och 600 kr per år för juridiska personer.

Styrelse

Jarmo Kovanen, ordf. 070-402 60 86
Irma Mattsson Luhala 
Mirja Räihä
Jarmo Tamminen
Mika Tuominen
Outi Frisk
Jyrki Kinnunen, suppleant
Anja Nyman, suppleant

Fackrepresentant Petri Kaleva

Revisorer: Fredrik Sjölander (auktoriserad)
Pekka Lindblom (lekmanna)
Ari Setälä, suppleant


Jarmo Kovanen, ordf.
Mika Tuominen
Jarmo Tamminen
Outi Frisk

Suomikotis Historia

Föreningen Suomikoti bildades i januari 1989.
Initiativtagare var bl.a. Hilja Jensen, som redan på 1960-talet förstod att ett finskt ålderdomshem skulle komma att behövas i Stockholm, när den tidens stora invandrargrupper skulle bli gamla.
Hon arbetade själv på ett äldreboende där det var förbjudet att tala finska.
Föreningen kontaktade Stockholms kommun och bad att behovet av ett finskt äldreboende skulle kartläggas. Undersökningen visade att behovet var stort, vilket gav föreningen råg i ryggen för fortsatt arbete. Med hjälp av landstingspolitiker hittade man lämpliga lokaler på Sabbatsbergs sjukhusområde. I byggnaden var tidigare en patologisk institution 
och det krävdes omfattande ombyggnation för att den skulle
passa till sitt nya ändamål.

Suomikoti påbörjade verksamheten 1995. 
Länsstyrelsen gav specialtillstånd för att 
verksamhet skulle få bedrivas i huset,
då några bostäder saknade egen toalett och dusch.

Det fanns sammanlagt 49 bostãder i lokalerna.
När Sabbatsbergsområdet skulle bebyggas med nya bostäder, 
var Suomikoti tvungen att flytta 2006.

Under några månader bedrevs verksamheten vid Bromma sjukhus och i november 2006 kunde Suomikoti flytta in i sina nuvarande lokaler.

Invigning av boendet i Sutreby 2007, Hilja Jensen och Alli Urberg
Sabbatsberg

Hilja Jensens minnesfond

Minnesfonden har fått sitt namn efter Hilja Jensen
som har kallats för modern till Suomikoti.

Fonden grundades efter Hiljas bortgång år 2007.
Fondens avkastning är avsedd för vidareutbildning av
personalen på Suomikoti.

Stipendier kan sökas av anställda som vill delta exempelvis i någon kurs.
Beslut om stipendier fattas av styrelsen för Suomikoti
och de delas ut i samband med föreningens årsmöte.

Vi tar gärna emot penninggåvor till Hilja Jensens minnesfond.
Donationer betalas in på Plusgiro 411 22 60 – 7
Kom ihåg att ange givarens namn.

Hilja Jensen

Webbmaster Outi Frisk